Thông tin tuyên truyền


 Lượt xem: 1641

Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng, nhân tố bảo đảm sự thống nhất ý chí và hành động, vừa phát huy dân chủ, quy

 Lượt xem: 1675

Ngày 22/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 6725/KH-UBND về việc xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, phòng, chốn

 Lượt xem: 1531

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chung, đặc biệt là tư tưởng về xây dựng nền công vụ liêm chính, chuyên nghiệp, phục vụ nhân d

 Lượt xem: 1500

Ngay từ đầu năm 2023, Thanh tra tỉnh đã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, phòng, chống tham nhũng, khiếu nại, tố c&aa

 Lượt xem: 1494

Ngay từ đầu năm 2023, Thanh tra tỉnh đã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, phòng, chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo năm 2023 v&ag

 Lượt xem: 1512

Sáng ngày 9/2, Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức họp ban soạn thảo, tổ biên tập các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra năm 2022. Phó Tổng Thanh tr

 Lượt xem: 2915

TTĐT - ​Chiều 04-01, tại Trung tâm Giám sát và điều h&a

 Lượt xem: 2969

(Thanh tra) - Luật Thanh tra (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua có thể nói là bước tiến rất quan trọng trong vấn đề xây dựng thể chế của ngành Thanh tra. Đó là khẳng định của TS Đi

 Lượt xem: 3932

(Chinhphu.vn) - Ngày 14/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thanh tra (sửa đổi) với 459 đại biểu tán thành (bằng 92,17% tổng số đại biểu Quốc hội). Một trong những điểm mới là được thành lập th

 Lượt xem: 7170

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 3307125