Khác


 Lượt xem: 4594

(ThanhtraVietNam) - Ý nghĩa, tầm quan trọng của Ban Thanh tra nhân dân được xác định trong nhiều văn kiện của Đảng, tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân đã được quy định trong

 Lượt xem: 4015

Sáng ngày 02/12/2022, tại Văn phòng Cục Thuế tỉnh Bình Dương, Cục Thuế tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ trao thưởng  Chương trình: “ Hóa đơn may măn” cho cho kỳ mở thưởng h&oacut

 Lượt xem: 4076

Sáng ngày 08/11/2022 tại Văn hóa Nhà Thiếu nhi tỉnh, Hội Nông dân tỉnh Bình Dương tổ chức Hội thi Nông dân tìm hiểu pháp luật tỉnh Bình Dương lần thứ XV năm 2022 với chủ đề “N&oci

 Lượt xem: 7865
TTĐT - Sáng
 Lượt xem: 12910

Cung cấp Tài khoản, Mật khẩu và Hướng dẫn sử dụng phần mềm Hệ thống báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

 Lượt xem: 18804

Để thực hiện tốt Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2021 của Chính phủ về công tác văn thư lưu trữ và Công văn số 4966/UBND-NC ngày 08/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh B&ig

 Lượt xem: 14185

Thực hiện Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/201 của Thanh tra Chính phủ và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2021.

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 3307081