Kết luận thanh tra


 Lượt xem: 823

Ngày 07/6/2023, Thanh tra tỉnh đã tổ chức công bố Kết luận thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo đối với Giám đốc Sở T

 Lượt xem: 14327

Ngày 29/3/2021, UBND tỉnh Bình Dương đã có Thông báo kết luận thanh tra số 82/TB-UBND về việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa tại huyện Dầu Tiếng.

 Lượt xem: 13992

Ngày 29/3/2021, UBND tỉnh Bình Dương đã có Thông báo kết luận thanh tra số 83/TB-UBND về việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa tại thị xã Bến Cát.

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 3307052