Tiêu điểm

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
774/QĐ-TTg 05/06/2020

Ban hành Danh mục bí mật Nhà nước trong lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

289/QĐ-TTCP 26/05/2021

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2020.

1490/QĐ-UBND 01/06/2021

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bõ Lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý  và giải quyết của Thanh tra tỉnh/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương.

Tải về: Danh mục, Nội dung

02/2021/TT-TTCP 22/03/2021

Thông tư quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

43/QĐ-TTr 24/03/2021

Về việc ban hành Nội quy khai thác và sử dụng hồ sơ tài liệu Kho lưu trữ tại Thanh tra tỉnh Bình Dương

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 1349889