Công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Bàu Bàng, UBND huyện Dầu Tiếng.

   Lượt xem: 13728    In bài viết   Độ tương phản  

Theo Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Bàu Bàng, UBND huyện Dầu Tiếng; thời kỳ thanh tra trong giai đoạn năm 2010-2020; thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra (không tính ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định). Chủ tịch UBND tỉnh cử đồng chí Trần Xuân Lâm - Chánh thanh tra tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra. Đoàn thanh tra gồm 10 thành viên do Bà Huỳnh Nữ Kiều Ngân - Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn.

Phát biểu tại buổi công bố, đồng chí Trần Xuân Lâm - Chánh Thanh tra tỉnh cho biết, đây là cuộc thanh tra theo Kế hoạch công tác thanh tra năm 2021 của UBND tỉnh. Đồng chí Trần Xuân Lâm - Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện đúng theo Kế hoạch tiến hành thanh tra được phê duyệt, thực hiện nghiêm các quy định, quy chế của Đoàn thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra. Trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các tổ chức, đơn vị, cá nhân được thanh tra. Đối với các đơn vị được thanh tra, đồng chí Trần Xuân Lâm - Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị các đơn vị tạo điều kiện để Đoàn thanh tra làm việc, cử đầu mối làm việc với Đoàn, cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ để Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 3307171