Công bố quyết định thanh tra việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản các công trình giáo dục trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một và huyện Bàu Bàng tại Thanh tra tỉnh Bình Dương.

   Lượt xem: 19016    In bài viết   Độ tương phản  

Theo Quyết định số 1221/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh, Đoàn Thanh tra tiến hành thanh tra việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản các công trình giáo dục trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một và huyện Bàu Bàng; thời kỳ thanh tra từ năm 2018 đến năm 2019. Đoàn thanh tra gồm 08 thành viên do ông Nguyễn Thế Phong - Phó Phòng Nghiệp vụ 3 - Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn; thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra (không tính ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).

Phát biểu tại buổi công bố, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Trần Xuân Lâm nhấn mạnh, đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch năm, nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế, chính sách đầu tư xây dựng cơ bản các công trình giáo dục để kiến nghị cơ quan nhà nước xem xét, sửa đổi cho phù hợp; giúp cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật (nếu có). Yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện theo đúng kế hoạch, thực hiện nghiêm các quy định, quy chế của đoàn thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra. Đồng thời yêu cầu các đơn vị được thanh tra tạo điều kiện để Đoàn thanh tra làm việc, cử người làm đầu mối để thường xuyên liên lạc, trao đổi; phối hợp cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ để Đoàn hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Thay mặt UBND thành phố Thủ Dầu Một (ông Trần Sĩ Nam) và UBND huyện Bàu Bàng (ông Đỗ Văn Thanh) cảm ơn Đoàn thanh tra đã có chương trình làm việc tại thành phố Thủ Dầu Một và huyện Bàu Bàng, hoàn toàn tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chánh Thanh tra tỉnh Trần Xuân Lâm. Đồng thời, yêu cầu các phòng ban chuyên môn tham mưu coi trọng nhiệm vụ này và có kế hoạch làm việc thật khoa học, chất lượng, đảm bảo yêu cầu của Đoàn thanh tra./.

                                                                                                Hằng Nguyễn 

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 3307087