Thanh tra tỉnh tổ chức công bố Quyết định xác minh tài sản, thu nhập năm 2023

   Lượt xem: 2377    In bài viết   Độ tương phản  

Thứ tư ngày 01/03/2023 09:05 (GMT+7)

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-TTr ngày 12/01/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 31/01/2023, Thanh tra tỉnh đã tổ chức lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2023, kết quả đã lựa chọn ngẫu nhiên 17/162 người đáp ứng tiêu chí lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập hằng năm 2023 theo quy định. Ngày 22/02/2023, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 18/QĐ-TTr về việc xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 đối với Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An.

Ngày 01/3/2023, Thanh tra tỉnh Bình Dương đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 18/QĐ-TTr ngày 22/02/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh, do đồng chí Huỳnh Nữ Kiều Ngân – Phó Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì. Tham gia buổi làm việc có đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An, Thành viên Tổ xác minh và 17 đối tượng được xác minh tài sản, thu nhập hằng năm 2023. Tại buổi làm việc, đại diện Tổ xác minh đã thông qua toàn văn Quyết định số 18/QĐ-TTr ngày 22/02/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh; thông qua nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ xác minh, thành viên tổ xác minh, quyền và nghĩa vụ của người được xác minh tài sản, thu nhập theo quy định.

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 3307085