Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương đề nghị tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị

   Lượt xem: 7554    In bài viết   Độ tương phản  

Trích Toàn văn nội dung Công văn số 503-CV/TU:

Thời gian vừa qua, các cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt được nhiều kết quả tích cực, đã kịp thời ghi nhận, giải quyết những tâm tư, nguyện vọng và bức xúc chính đáng của người dân, không để phát sinh, hình thành các “điểm nóng” về khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của cả nước, của tỉnh. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ngày càng nhận thức rõ, xác định công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền địa phương.

 Bên cạnh những kết quả đạt được, vừa qua do tình hình dịch bệnh Covid-19, các địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội và tập trung các nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh nên công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thời gian qua phần nào bị ảnh hưởng, trì hoãn, nhiều vụ việc đã thụ lý nhưng chưa được giải quyết, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh nhìn chung vẫn còn một số hạn chế như một số cơ quan, đơn vị địa phương chưa sắp xếp, đảm bảo thời gian tiếp công dân theo quy định; người đứng đầu cấp ủy một số nơi còn chưa sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện công tác này của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp dưới, chưa thực hiện chế độ báo cáo công tác theo đúng quy định; công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn hạn chế; một số vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết triệt để,… Dự lường trong thời gian tới, tình hình đơn thư liên quan việc giải quyết các chế độ chính sách, an sinh xã hội, trợ cấp thất nghiệp, tranh chấp lao động cũng có thể sẽ phát sinh nhiều hơn,…

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế còn tồn tại đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nội dung như sau:

1. Các cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả các quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền địa phương và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sớm tổ chức lại hoạt động tiếp công dân theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đảm bảo thuận lợi, an toàn, hiệu quả; thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan cấp dưới và thực hiện các chế độ báo cáo kết quả công tác theo đúng quy định.

3. Các cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đã thụ lý còn tồn đọng, chưa giải quyết do ảnh hưởng dịch bệnh và thực hiện giãn cách xã hội. Đồng thời, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh, nhất là các vụ việc liên quan các chế độ chính sách, an sinh xã hội, không để tồn đọng, phức tạp, kéo dài, hình thành “điểm nóng” về khiếu nại, tố cáo gây mất an ninh trật tự địa phương.

Trong quá trình giải quyết, cần chú trọng việc đối thoại, làm rõ những vấn đề, nội dung người dân còn vướng mắc; kết hợp công tác vận động, giải thích, thuyết phục với sự tham gia của nhiều cấp, nhiều ngành nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong hệ thống chính trị và nhân dân; linh hoạt trong việc xem xét, vận dụng các chính sách, chế độ hỗ trợ nhằm giúp các hộ khiếu kiện là hộ nghèo, hộ chính sách ổn định cuộc sống, chấm dứt khiếu kiện.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài theo tinh thần Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ; tiếp tục rà soát, củng cố hồ sơ, có biện pháp xử lý các trường hợp lợi dụng quyền tự do, dân chủ, quyền khiếu nại, tố cáo có hành vi vi phạm pháp luật, gây cản trở, ảnh hưởng hoạt động, uy tín cơ quan, tổ chức và cá nhân.

5. Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường chỉ đạo rà soát, hoàn thiện, công khai, minh bạch việc thực hiện các thủ tục, chính sách có tác động đến quyền và lợi ích của người dân, doanh nghiệp, nhất là các thủ tục, chính sách về an sinh xã hội, việc làm, cấp phép sản xuất,…; thường xuyên chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, công tác cải cách hành chính, cải cách công vụ, cải cách tư pháp; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,… nhằm hạn chế nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo.

6. Tiếp tục phát huy vai trò của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức nghề nghiệp các cấp trong tham gia giải quyết khiếu nại, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, nhân dân, vận động hội viên, nhân dân chấp hành kết quả giải quyết đúng pháp luật của cơ quan chức năng; phát huy vai trò các tổ chức đoàn, hội cơ sở trong việc nắm bắt, giải quyết tại cơ sở những tâm tư, nguyện vọng, bức xúc chính đáng của đoàn viên, hội viên, nhân dân góp phần vào việc xây dựng tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, hạn chế việc phát sinh các khiếu nại, tố cáo đến cơ quan nhà nước.

7. Thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng, hoạt động đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo các điều kiện phục vụ công tác, tiêu chuẩn chế độ theo quy định, hướng đến tính chuyên nghiệp, ổn định nhằm giải quyết chất lượng các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân ngay từ cơ sở. Đẩy mạnh việc nghiên cứu để điều chỉnh quy trình, quy định trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo cho phù hợp, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cơ sở dữ liệu, theo dõi, phối hợp xử lý, giải quyết đơn thư giữa các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh nhằm giúp việc xử lý, giải quyết đơn của người dân được kịp thời, nhanh chóng, chính xác, hạn chế việc chuyển đơn thư lòng vòng, kéo dài, gây bức xúc cho người dân.

8. Tăng cường thực hiện hiệu quả, sâu rộng việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là phát luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo đến mọi tầng lớp nhân dân góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo không có cơ sở.

9. Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; giúp Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, báo cáo kết quả việc thực hiện nội dung công văn này của các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh./.

Xem và tải Công văn số 503-CV/TU

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 3307138