Kiện toàn cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Thanh tra tỉnh

   Lượt xem: 13983    In bài viết   Độ tương phản  

Theo đó, có 03 cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Thanh tra tỉnh, gồm có: Huỳnh Nữ Kiều Ngân – Phó Chánh Thanh tra tỉnh, điện thoại cơ quan: 0274.3827781, Email: nganhnk@binhduong.gov.vn. Nguyễn Phương Lam – Phó Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh, 0274.3827771, Email: lamnp@binhduong.gov.vn. Thái Phúc Toàn – Chuyên viên Thanh tra tỉnh, 0274.3827771, Email: toantp@binhduong.gov.vn.

Cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính được chi hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh về việc quy định chế độ chi đối với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Quyết định

Nguồn: www.binhduong.gov.vn

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 3307120