Xét chuyển ngạch để bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên, thanh tra viên chính năm 2019

   Lượt xem: 23998    In bài viết   Độ tương phản  

Về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, trình độ đề nghị xét chuyển ngạch để bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên và thanh tra viên chính theo quy định tại Điều 6 và Điều 7, Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ.

     Hồ sơ đề nghị xét chuyển ngạch để bổ nhiệm thanh tra viên và thanh tra viên chính được thực hiện theo các biểu mẫu, cụ thể:

      1. Công văn đề nghị sở ngành và huyện, thị và thành phố

      2. Danh sách

      3. Bản nhận xét quá trình công tác của công chức (theo mẫu số 1).

      4. Bản khai kết quả công tác thanh tra (theo mẫu số 2).

      5. Bản Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức theo Mẫu 2C-BNV/2008 (theo Mẫu số 3).

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 3307121