Tập huấn công tác tiếp công dân, xử lý đơn tại huyện Dầu Tiếng

   Lượt xem: 4072    In bài viết   Độ tương phản  

Chủ trì Hội nghị là đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng, báo cáo viên là đồng chí Bùi Ngô Hữu Phúc - Trưởng phòng Nghiệp vụ 1, Thanh tra tỉnh, tham dự Hội nghị gồm có các đại biểu là Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, các cơ quan đoàn thể, Bí thư cấp ủy các xã, thị trấn, cùng với cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trên địa bàn huyện.

                            Đồng chí Bùi Ngô Hữu Phúc - Trưởng phòng Nghiệp vụ 1, Thanh tra tỉnh.

            Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện Dầu Tiếng (Chủ trì Hội nghị).

Tại buổi tuyên truyền, các đại biểu được nghe những nội dung về Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2018. Một số điểm mới trong hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh vừa được Thanh tra Chính phủ quy định về quy trình tại Thông tư số 04/2021/TT-TTCP và Thông tư số 05/2021/TT-TTCP. Đồng thời, đồng chí Bùi Ngô Hữu Phúc cũng chia sẻ về nghiệp vụ, trao đổi, hướng dẫn xử lý các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn khi thực hiện nhiệm vụ cũng như phổ biến quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, quản lý của địa phương về công tác này.

                                                                                           Quang cảnh Hội nghị.

Qua Hội nghị, nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức công tác tại địa phương kịp thời cập nhật, nâng cao hiểu biết pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; từng bước nâng cao kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng như kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác tiếp công dân, phương pháp giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo cho cán bộ cấp cơ sở, góp phần hạn chế tỷ lệ khiếu nại, tố cáo sai, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 3307133