Tiếp đoàn Thanh tra tỉnh Bến Tre giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm tại Thanh tra tỉnh Bình Dương!

   Lượt xem: 1663    In bài viết   Độ tương phản  

Đoàn công tác của Thanh tra tỉnh Bến Tre do đồng chí Phạm Minh Hòa, Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm công tác với Thanh tra tỉnh Bình Dương. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Duy Hiền, Chánh Thanh tra tỉnh cùng lãnh đạo các phòng Nghiệp vụ Thanh tra tỉnh Bình Dương. Buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm đã diễn ra trong bầu không khí ấm áp, chân tình và cởi mở với mục đích cùng nhau ôn lại truyền thống của ngành Thanh tra hai tỉnh Bình Dương và Bến Tre, đồng thời trao đổi những kinh nghiệm, những cách làm hay và chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong công tác Thanh tra.

Toàn cảnh buổi giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm

Về phía Thanh tra tỉnh Bình Dương, đồng chí Bùi Duy Hiền - Chánh Thanh tra tỉnh đã giới thiệu khái quát chung về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương nói chung và công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, công tác giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra của Thanh tra tỉnh nói riêng. Nội dung trao đổi xoay quanh các vấn đề như: Về công tác thanh tra, chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra theo kế hoạch và các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Nội dung các cuộc thanh tra triển khai có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội của các ngành, các cấp và việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trên các lĩnh vực. Qua công tác thanh, kiểm tra đã chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; phát hiện, kiến nghị xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo khách quan, chính xác, đúng pháp luật. Công tác đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra được đẩy mạnh và kết quả đạt được có nhiều chuyển biến tích cực.

Đồng chí Bùi Duy Hiền - Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương giới thiệu khái quát chung

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện đúng trình tự, thủ tục, đúng thẩm quyền theo quy định pháp luật. Công tác đối thoại trước khi ban hành quyết định giải quyết được chú trọng; các vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài đã được cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát giải quyết đúng theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp tình hình thực tế tại địa phương; tập trung trong công tác tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, thực hiện kết luận nội dung tố cáo; Về công tác phòng, chống tham nhũng, kinh nghiệm tự chấm điểm đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh theo Bộ chỉ số của Thanh tra Chính phủ; quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ và thường xuyên các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Luôn xác định công tác phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và then chốt tại đơn vị; luôn quan tâm và chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng đến từng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời hành vi tham nhũng, tiêu cực. Quy chế phối hợp giữa Thanh tra tỉnh với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc cung cấp, trao đổi thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về các mảng công tác.

Trao đổi kinh nghiệm công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xử lý sau thanh tra

Thường xuyên nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức kỷ cương, trách nhiệm. Chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng, phương pháp làm việc cho cán bộ, công chức ngành thanh tra, đủ tiêu chuẩn về năng lực và bản lĩnh chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua đó, hai bên có dịp giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng công tác, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau về tinh thần đồng nghiệp, tình đoàn kết giữa Thanh tra hai tỉnh.

Chia sẻ với những kết quả tích cực đã đạt được cũng như những khó khăn, thách thức của hai bên trong giai đoạn mới, đồng chí Phạm Minh Hòa - Chánh Thanh tra tỉnh Bến Tre đã nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người đứng đầu trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng và nhất là cần tăng cường thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, xử lý sau thanh tra, vì nếu cuộc thanh tra chỉ dừng lại ở mức độ ban hành kết luận mà không được theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện thì chất lượng, hiệu quả sẽ rất hạn chế. 

Đồng chí Phạm Minh Hòa - Chánh Thanh tra tỉnh Bến Tre phát biểu tại hội nghị

Qua buổi học tập kinh nghiệm, thay mặt Đoàn công tác đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh Bến Tre chân thành cảm ơn sự tiếp đón nhiệt tình, những kinh nghiệm bổ ích, thiết thực mà Thanh tra tỉnh Bình Dương đã chia sẻ, đồng thời trân trọng mời Thanh tra tỉnh Bình Dương đến thăm, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Thanh tra tỉnh Bến Tre trong thời gian tới.

Thanh tra tỉnh Bến Tre tặng quà lưu niệm cho Thanh tra tỉnh Bình Dương

Một số hình ảnh Tham quan và chụp ảnh lưu niệm:

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 3307142